Kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy

Kontrola dostępu

Kontrola dostępu jest idealnym rozwiązanie dla każdego budynku biurowego czy firmy. Dzięki KD to administrator obiektu, może ograniczyć dostęp do poszczególnych stref, pokoi czy gabinetów.

Dzięki klawiaturze i czytnikom systemu, zarządca całego systemu kontroli dostępu może przypisać poszczególnym osobą uprawnienia na wejście do wybranej strefy dostępu.

Oprogramowanie producenta które jest dostarczone wraz z systemem, umożliwia administratorowi na odczytanie zdarzeń które miały miejsce w budynku. Umożliwia niemal natychmiastowy wydruk historii zdarzeń.

Dzięki połączeniu systemu z siecią Ethernet, można taki odczyt dokonać w dowolnej lokalizacji. Do lokalnego używania programu, łącze internetowe nie jest potrzebne.

Program do obsługi umożliwia : odczyt godziny wejścia i wyjścia ( z i do strefy). Kto użył kodu, karty, odcisku palca wraz z pełnymi danymi personalnymi. Informacja o nieautoryzowanej próbie wejścia do pomieszczenia.

Systemy dostępu posiadają również funkcję blokady stref czasowych. Dzięki funkcji administrator budynku ma możliwość programowania w jakich godzinach wybrana strefa jest dostępna dla użytkowników.

Rejestracja czasu pracy

Rejestracja czasu pracy – elektroniczny dziennik obecności pracownika w firmie, dziecka w przedszkolu.

Współczesne rozwiązania rejestracji czasu pracy składają się z kontrolera wejścia i kontrolera wyjścia.

Za pomocą systemu rejestracji czasu pracy (RCP)administrator systemu może stworzyć elektroniczną bazę danych. Która to będzie nadzorować w postaci monitorowania ruchu wejścia i wyjścia z obiektu.

Instalacja systemu rejestracji czasu pracy może zostać doposażona w kamerę do nadzoru, kto przykłada kartę do kontrolera.

Doposażony system w konkretny moduł, umożliwia administratorowi na sterowanie zamkiem drzwi wejściowych i wyjściowych.

Podstawowe oprogramowanie rejestracji czasu pracy jest bezpłatne z wybranymi czytnikami.

Oprogramowanie to pozwala na wydruk pełnej listy wejść i wyjść do wglądu i wydruku.